Paieška

Pamokų laikas

1)   8 : 00 -  8 : 45

2)   8 : 55 -  9 : 40

3)   9 : 50 - 10 : 35

4)  10 : 55 - 11 : 40

5) 12 : 00 - 12 : 45

6) 12 : 55 - 13 : 40

7) 13 : 45 - 14 : 30

8) 14 : 35 - 15 : 20

Dabar naršo

Mes turime 40 svečius online

Statistika

Turinio peržiūrėjimai : 300814
Pranešėjų apsauga PDF Spausdinti Email

 

Aktualūs teisės aktai:

  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

  Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

  2) pavojaus aplinkai;

  3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

  4) neteisėtos veiklos finansavimo;

  5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

  6) neteisėtu būdu įgyto turto;

  7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

  8) kitų pažeidimų.

  Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
  2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

  3) viešai.

  Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

  Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

  Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A1-930 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Raseinių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Raseinių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

  Raseinių rajono savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai kompetentingam subjektui, duomenų apsaugos pareigūnei vyriausiajai specialistei Simonai Balbierienei ir kokybės vadybos vyriausiąjai specialistei Modestai Lukoševičienei.

  2.  elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

  Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti, užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 2 priedas).

  Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrinamas konfidencialumas.

  Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

  2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

  Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

  Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

  Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.