Mokiniai ir jų auklėtojos Spausdinti

Klasių komplektai, mokinių skaičius ir auklėtojos 2017-2018 m. m.

 

Klasė

Mokinių skaičius

Klasės auklėtoja

IUG 12

Kristina Stasaitienė

Rasa Burinskienė

PUG

15

Rasa Milaševičienė,

1 6 Jurga Urbonavičienė

2

11

Nijolė Petrauskienė

3

11

Zita Baltrušaitienė

4

12

Jurga Urbonavičienė

5 13 Kristina Beržinskienė
6 13 Renata Šauklienė
7 12 Indrė Jagminienė

8

17

Rita Jocienė

Ig

30

Angelė Galinaitienė

IIg

18

Regina Užumeckienė

IIIg

22

Laima Maraulienė

IVg

18

Janina Nyderienė