Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai Spausdinti

 

   Mokytojų ir pagalbos specialistų kontaktai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Mokomasis dalykas

Turimos pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Leonora Adomavičienė

Biologija, gamta ir žmogus

Gimnazijos tarybos sekretorė

Vyresn. mokytoja

2.

Albinas Enčerys

Geografija

Raseinių r. geografijos mokytojų etodinio būrelio pirmininkas

Metodininkas

3.

Ramutė Bazilevičiūtė

Tikyba

VGK sekretorė

Vyresn. mokytoja

4.

Zita Baltrušaitienė

Pradinis ugdymas

3 kl. mokytoja

Vyresn. mokytoja

5.

Rima Bingelienė

Dailė, technologijos

 

Ekspertė

6.

Algirdas Bingelis

Dailė, technologijos,

 

Metodininkas

7.

Kristina Beržinskienė

Anglų k.

5 kl. vadovė

 

Mokytoja

8.

Nijolė Petrauskienė

Pradinis ugdymas

2 kl. mokytoja, Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės vadovė

Vyresn. mokytoja

9.

Jurgita Morkūnienė

Matematika

 

Vyresn. mokytoja

10.

Žaneta Kalėjutė

Chemija


Vyresn. mokytoja

11.

Indrė Jagminienė

Anglų k.

7 kl. vadovė

Užsienio kalbos mokytojų metodinės grupės vadovė

Vyresn. mokytoja

12.

Angelė Galinaitienė

Anglų k.

Ig kl.vadovė

Klasių auklėtojų metodinės grupės vadovė

Metodininkė

13.

Rita Jocienė

Vokiečių k., rusų k.

8 kl. vadovė

Metodinės tarybos pirmininkė

Metodininkė

14.

Rasa Milaševičienė

Priešmokyklinis ugdymas

PUG pedagogė

Vyresn. mokytoja

15.

Laima Maraulienė

Kūno kultūra

IIIg kl. vadovė

Metodininkė

16.

Janina Nyderienė

Vokiečių k., etika

IVg kl. vadovė

Metodininkė

17.

Džiuljeta Lanzbergienė


Socialinė pedagogė,

Patyčų prevencijos programos OPKUS koordinatorė

 

18.

Sigita Šedienė


Spec. pedagogė, logopedė

Vyresn. mokytoja

19.

Rasa Norkienė

Lietuvių k.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės vadovė

Metodininkė

20.

Virginija Paulauskienė

Informacinės techn. ekonomika, matematika

Vyresn. mokytoja

21.

Eduardas Paulauskas

Fizika, informacinės technolog.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų grupės vadovas

Vyresn. mokytojas

22.

Daiva Stoškienė

Muzika


Vyresn. mokytoja

23.

Vanda Strakšienė

Istorija

Socialinių mokslų, dorinio ugdymo, menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės vadovė

Vyresn. mokytoja

24.

Renata Šauklienė

Istorija, žmogaus sauga

6 kl. vadovė

Metodininkė

25.

Regina Šilvienė

Lietuvių k.

Bibliotekininkė,

Gimnazijos tarybos narė

Vyresn. mokytoja

26.

Regina Užumeckienė

Lietuvių k.

IIg kl. vadovė

Gimnazijos tarybos narė

Metodininkė

27.

Jurga Urbonavičienė

Pradinis ugdymas ir pagrindinės mokyklos dailė

1 ir 4 kl. mokytoja

 

Metodininkė

28.

Rasa Samušytė

Matematika

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė

Metodininkė

29.

Jolita Oržekauskaitė

Muzika

Metodininkė

30.

Neringa Šlopšnienė

Choreografija

Mokytoja
31.  Kristina Stasaitienė Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Auklėtoja
32. Rasa Burinskienė Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Auklėtoja
33. Giedrė Mogilaitė Etika Vaiko auginimo atostogose

 

 

 

 

 Informacija atnaujinta:    2017-10-25.

Žaneta Kalėjutė